GEZOCHT

De voorbije jaren hebben de bestuursleden steeds
getracht een zo gevarieerd mogelijk programma
aan te bieden. De leeftijd begint bij de meeste bestuursleden door te wegen en daarom zou ik een oproep willen doen naar nieuwe bestuursleden en of medewerkers.