LID WORDEN

Lidmaatschap

Deelnemen aan een wandeling van Wandelsport Vlaanderen kan iedereen. Nog beter is je inschrijven in onze club W.R.C. Manke Fiel vzw. Lid worden is eenvoudig en er zijn vele voordelen. Er zijn afstempelbladen als je vele malen deelneemt. 

HOE DEELNEMEN AAN EEN WANDELSPORT VLAANDEREN-WANDELTOCHT

Iedereen kan vrij deelnemen aan een Wandelsport Vlaanderen-wandeltocht, ongeacht of men lid is van een vereniging of niet. Deelnemen is eenvoudig en verplicht tot niets. De lijst van alle wandelorganisaties vind je in het boek Walking in Belgium of op de site www.walkinginbelgium.be.

 • Iedereen kan vrij starten tussen de opgegeven starturen (bv. 8 – 15 u.). 
  Een inschrijvingskaart kunt u bekomen in de startplaats van de tocht.
  Als lid toont u uw lidkaart aan de balie waar gescand wordt. Hier ontvrangt u een betaalbewijs, dat dienst doet als controlekaart. Bij het eindigen van uw wandeling kan u eventueel bij het tonen van uw betaalbewijs een stempel laten plaatsen in uw stempelboekje.

Lid worden van W.R.C. Manke Fiel v.z.w. 

We weten het: om deel te nemen als wandelaar hoef je niet noodzakelijk lid te zijn van een wandelvereniging. Hoewel de ene voet voor de andere zetten gelijk blijft als je deel uitmaakt van een wandelclub of niet, biedt het lidmaatschap als wandelaar bij de wandelsportfederatie Wandelsport Vlaanderen zeker veel voordelen.

Het lidgeld bedraagt € 15 per persoon. ( Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een terugbetaling van het lidgeld)

 • Je krijgt een officiële lidkaart van de club waardoor je op elke wandeltocht, waar je aan deelneemt, minimum een korting van 1,50 euro krijgt op de officiële inschrijvingsprijs.
 • Bovendien ben je door deze lidkaart ook verzekerd tijdens je deelname aan een wandeltocht, én heb je de ruggesteun, en de begeleiding, van de club indien er zich een verzekeringsgeval voordoet op een wandeltocht.
 • Je ontvangt een gratis abonnement op het recreatief tijdschrift Walking Magazine.  Je kan hier een digitaal voorbeeld bekijken.
 • Je krijgt een serieuze korting bij aankoop van de wandelgids Walking in Belgium. Je betaalt rond 8 euro per gids (anders kost Marching je 17 euro, of 21 euro thuisgestuurd). 
 • Je bent er vrij van om een wandelboekje bij te houden, dit laat je dan afstempelen op de wandelingen.   
 • Voordeel aankoop clubkledij  http://www.mankefiel.be/boetiek
 • Het gezellig socio-cultureel kader van ‘wij-clubleden samen’ bij deelname aan wandelingen
 • De ruggesteun van de clubleden als je het bestuur of anderen nodig hebt (bv. carpoolen)

Hoe aansluiten?

 • Stuur een email naar info@mankefiel.be  met al uw gegevens: voornaam, naam, adres, gemeente, geboortedatum, geboorteplaats, telefoon en e-mailadres.Stort het verschuldigde bedrag op rekening Iban:  BE 84 9300 0130 9059  Bic:HBKABE22
 •  met vermelding lidgeld W.R.C. Manke Fiel vzw.
 • U bent pas ingeschreven na storting van het lidgeld!
 • (PDF formaat) in om lid te worden in 2022 en vul in.

Voorzitter :Jos de Bisschop Kezeweide 33 1730 Mollem-Asse tel: 02.452.76.59

jos.debisschop@mankefiel.be

www.mankefiel.be   https://www.facebook.com/mankefiel  info@mankefiel.be