Nieuwjaarswensen

Beste Manke Fielvrienden,

Niettegenstaande de beperkingen die ons worden opgelegd om onze volksgezondheid en de zorgsector te beschermen, ben ik er mij van bewust dat het voor velen onder ons geen gemakkelijke tijd is.Ook het bestuur van jullie wandelclub zag in het voorbije jaar weinig van zijn programma gerealiseerd. Waarvoor alle begrip gezien de pandemie.Gelukkig waren er enkele coronawandelingen en konden bepaalde activiteiten toch doorgaan, maar de grote verwachting van 2020 “ Vlaanderen wandelt “ kon jammer genoeg niet plaatsvinden, evenals de andere geplande tochten.Voor 2021 werd een programma klaargemaakt, doch wellicht zullen hiervan ook een aantal activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Gelieve daarom steeds de wandelkalender te raadplegen of te informeren bij de bestuursleden dat de geplande activiteit zal plaatsvinden.Naargelang de evolutie van de toestand, zullen er zeker bijkomende initiatieven genomen worden zoals wandelbussen, gezellig samenzijn of wat dan ook. Jullie suggesties zijn welkom.In de huidige omstandigheden is lokaal wandelen de boodschap, in beperkt gezelschap en met de hoop toch eens een wandelvriend te ontmoeten voor een babbel op afstand.Bij het einde van 2020 , hoop ik dat jullie licht zien in de coronatunnel. Hou jullie gezond en het beste middel hiertoe is bewegen.Geniet van de Kerstdagen en de Jaarwisseling.

Mag ik jullie een gezond en vreugdevol 2021 toewensen

Jos De Bisschop